Hunder kan ha muskelsmerter og spenninger, som vi ikke nødvendigvis får med oss.

Stress, irritabilitet, redsel, aggresjon, halthet, buet rygg, unnviker berøring, vegrer seg for å hoppe inn i eller ut av bilen, opp eller ned en trapp samt opp eller ned fra sofa kan være en indikator på at massasje kan være til hjelp.

Det anbefales alltid å ha avklart med veterinær før massasje benyttes.

 

Fordeler ved massasje:

Minsker muskelspenninger og gir økt blod- og lymfesirkulasjon

Øker metabolismen

Styrker og stimulerer immunforsvaret

Styrker og stimulerer muskulaturen og opprettholder og øker bevegelighet

Senker blodtrykket hos både pasient og behandler

Påvirker produksjonen av oxytocin, et beroligende hormon

Forebygger skader, bedrer tarmfunksjon og pels

Øker næringstilførselen og gir økt oksygenopptak i muskulaturen

Økt elastisitet i muskler og sener, ford leddvesken stimuleres og trykket på leddene blir mindre

Avfallsstoffer transporteres lettere ut av kroppen

Raskere rekonvalesens etter skade

 

Ikke massasje:

Ved nedsatt allmenntilstand

Innen 72 timer etter skade

Ved epilepsi, da det kan utløse anfall

Valper under 6 mnd kan kun få myk massasje

Ved kraftige betennelser, infeksjon eller feber

Ved halthet som ikke er utredet av veterinær

Ved kraftige muskelbristninger

Ved åpne sår